Tydzień Górniczy

W piątek 9 grudnia dobiegł końca Tydzień Górniczy, cykl spotkań edukacyjnych przygotowanych dla dzieci i młodzieży. Zainteresowanie przekroczyło nasze, najśmielsze oczekiwania, do tego stopnia, ze byliśmy zmuszeni kilkakrotnie łączyć grupy uczestników – zresztą z korzyścią dla zabawy. Zajęcia podzielone zostały na trzy grupy odpowiadające swoim charakterem i stopniem trudności poszczególnym kategoriom wiekowym odbiorców. W każdym, jednak przypadku celem było zapoznanie młodych starachowiczan z górniczą przeszłością rodzinnego miasta. Dzieci mogły zdobyć nowe wiadomości bądź utrwalić te uzyskane w szkołach czy przedszkolach.

To niezwykle ważne abynajmłodsi mieli świadomość przemysłowych tradycji Starachowic, aby potrafili czytać historię własnej małej ojczyzny wypisaną w topografii ulic, placów i budynków oraz form architektonicznych. Zapewne każdy z uczestników Tygodnia Górniczego bez trudu odpowie na pytanie dlaczego na ulicy Krywki znajduje się kapliczka św. Barbary, dokąd prowadziła ulica Kopalniana, a dlaczego herb Starachowic przypomina do złudzenia symbol, jaki na galowych czapkach noszą górnicy.

W tym miejscu składamy szczególne podziękowania nauczycielom i opiekunom grup przedszkolnych i szkół za docenienie wagi tego typu zdarzeń, w których poprzez zabawę przekazujemy niezwykle ważne wiadomości. Jako prowadzący zajęcia pozostajemy pod wrażeniem poziomu przygotowania dzieci i otwartości do kierowanej przez nas oferty edukacyjnej. Obiecujemy, że to dopiero początek !

W zajęciach Tygodnia Górniczego (5-9 grudnia 2011) wzięło udział prawie 300 młodych uczestników.

Wioletta Sobieraj
Paweł Kołodziejski

Tydzień Górniczy
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content