Renowacja zabytkowej infrastruktury kolejowej

W dniach 26 X – 20 XI 2009 r. na terenie Muzeum trwały prace w ramach projektu „Renowacja zabytkowej infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład Zespołu Wielkopiecowego w Starachowicach”. To pierwszy etap prac, których celem jest stworzenie Skansenu Kolei Przemysłowej, który będzie integralną częścią wystawy stałej na technicznej ścieżce zwiedzania. Zdając sobie sprawę z faktu zachowania oryginalnej sieci torowisk Muzeum szczególną wagę przykłada do troski o ich stan i możliwość dalszego wykorzystania na potrzeby ruchu turystycznego.

Realizowany projekt obejmował swoim zakresem oczyszczenie torowiska na odcinku 70 m., biegnącego po łuku od wieży wyciągowejaż do wysokości wschodniej ściany hali lejniczej. W ramach przeprowadzonych prac wymieniono zniszczone podkłady, utwardzono torowisko za pomocą kruszywa, oraz wymieniono najbardziej zdegradowane fragmenty szyn. Szczególnie skomplikowanym zadaniem był remont rozjazdu znajdującego się na linii poddanej renowacji. Docelowym zamiarem Muzeum jest rewitalizacja całej infrastruktury kolejowej oraz posiadanego, zabytkowego taboru

oraz uruchomienie, jako jednej z atrakcji, ruchu składu kolejki przystosowanej do przewożenia turystów.

Projekt „Renowacja zabytkowej infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład Zespołu Wielkopiecowego w Starachowicach” realizowany był ze wsparciem finansowym w wysokości 7 000 PLN udzielonym przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

tekst: Paweł Kołodziejski
foto: Marcin Rogoziński

Renowacja zabytkowej infrastruktury kolejowej
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content