Remont Nagrzewnic Cowpera

Bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń 2007 roku był remont części obiektu wielkopiecowego. W ramach prac trwających od lipca do grudnia poddano renowacji stalowe konstrukcje Nagrzewnic Cowpera oraz elementy systemu oczyszczania gazów wielkopiecowych ( odpylnik wstępny i końcowy, tzw. płuczkę wodną i najbardziej zniszczone podpory rurociągu). Zadanie polegało na wypiaskowaniu stalowych powierzchni a następnie pokryciu ich kilkoma warstwami farb zabezpieczających jak też wymianie najbardziej zagrożonych elementów konstrukcji. Trzem najstarszym nagrzewnicom z 1899 roku przywrócono pierwotną, czarną barwę oraz zrekonstruowano ceglaną posadzkę pod wszystkimi czterema nagrzewnicami.

Z uwagi na dobry stan zachowania kanału spalin łączącego nagrzewnice z kominem umieszczono w przyziemiu szklany świetlik dla wyeksponowania sklepionego wnętrza. Jednocześnie podjęto decyzję o odtworzeniu obrysu kanału z użyciem cegły analogicznej do tej zastosowanej u schyłku XIX wieku. W ramach prac dodatkowych zabezpieczono kanał wodny biegnący pomiędzy nagrzewnicami a wielkim piecem oraz wykonano prace renowacyjne stalowych konstrukcji za filtrami Theissena.

Wykonawcą prowadzonych robót remontowo – budowlanych była firma „METAL – CHEM” sp. z o. o w Rudkach.

Inwestycję zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego: Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1: Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych

tekst: Paweł Kołodziejski
foto: Magdalena Gorzkowska

Remont Nagrzewnic Cowpera
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content