Posiedzenie Rady Muzeum Przyrody i Techniki

19 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Muzeum. Jej członkowie wysłuchali sprawozdania Dyrekcji z działalności placówki w roku 2022.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie oraz plan działalności na rok bieżący.

W trakcie dyskusji podkreślono dużą aktywność Muzeum w przygotowaniu i realizacji oferty kulturalnej, oraz konsekwencję w prowadzeniu prac rewaloryzacyjnych zabytkowego zespołu wielkopiecowego . 

Opinie wyrażone przez tak znakomite grono są dla nas cenną wskazówką do dalszej pracy. Bardzo dziękujemy za słowa uznania oraz pozytywną ocenę naszych dokonań.

Posiedzenie Rady Muzeum Przyrody i Techniki
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content