XIV Festyn Ekologiczny “Zaginiony świat naszej Ziemi”

W poniedziałek 19 czerwca br. na terenie Archeoparku Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbyła się XIV edycja Festynu Ekologicznego „Zaginiony świat naszej Ziemi” pod hasłem „Pełzacz – leśny opiekun drzew”. Do udziału w Festynie zostały zaproszone wszystkie Przedszkola oraz uczniowie klas I – III Szkół Podstawowych  z terenu Starachowic. Wydarzenie zostało objęte patronatem Starosty Starachowickiego pana Piotra Ambroszczyka oraz Prezydenta Miasta Starachowice pana Marka Materka. Tegoroczną edycję Festynu Ekologicznego Muzeum przygotowało wspólnie z Wydziałem Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Nadleśnictwem Starachowice, Nadleśnictwem Marcule oraz Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

W trakcie odbywającego się Festynu nasi najmłodsi uczestnicy  dowiedzieli się,   jaką rolę odgrywają pełzacze w  przyrodzie i życiu człowieka. Najważniejszą częścią imprezy były prezentacje prac plastycznych oraz występy sceniczne zgromadzonych uczestników, m. in. piosenki i wierszyki nawiązujące do hasła Festynu. Każda grupa uczestnicząca w Festynie wykonała budkę lęgową dla pełzaczy, stając się tym samym aktywnymi działaczami ochrony przyrody w regionie. Zaangażowanie najmłodszych Starachowiczan w czynną ochronę pełzaczy zostało docenione i nagrodzone licznymi upominkami, ufundowanymi przez Powiat Starachowicki, Urząd Miejski w Starachowicach, Nadleśnictwo Starachowice, Nadleśnictwo Marcule oraz Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, opiekunom grup, rodzicom, oraz współorganizatorom XIV Festynu Ekologicznego „Zaginiony świat naszej Ziemi”.

Do zobaczenia za rok !!!!!

zdjęcia: powiat Starachowice

XIV Festyn Ekologiczny “Zaginiony świat naszej Ziemi”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content