Dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023 rok.

1) Dofinansowanie zadania „Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”.

Infrastruktura kultury to program Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Zadanie „Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach” uzyskało dotację na  zakup nowego systemu do ewidencji zbiorów. Ponadto  Muzeum zostanie doposażone w  niezbędne  narzędzia peryferyjne oraz sprzęt fotograficzny.

Realizacja zadania  pozwoli na sprawniejsze wykonywanie zadań instytucji z zakresu ewidencjonowania oraz udostępniania informacji o posiadanych zbiorach.

Zadanie realizowane jest w trybie 1-rocznym.

Kwota dofinansowania: 28000,00zł.

Dofinansowano ze środków Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zadanie „Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

———————————————————————————————————————

2) Zadanie: „Starachowice, zespół wielkopiecowy (XIX w.) budynek portierni (1899 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie – etap III”

Ochrona zabytków to program Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Zadanie „Starachowice, zespół wielkopiecowy (XIX w.) budynek portierni (1899 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie – etap III” uzyskało dotację na III etap remontu budynku portierni stanowiącego element zabytkowego zespołu zakładu wielkopiecowego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod nr A.823. Z kwoty dotacji sfinansowane zostały wykonanie instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz tynków napowietrzonych wewnętrznych

Realizacja zadania  pozwoli na zabezpieczenie substancji zabytkowej obiektu oraz przywrócenie jego funkcjonalności.

Zadanie realizowane jest w trybie 1-rocznym.

Kwota dofinansowania: 79152,42 zł.

Dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023 rok.
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content