Dofinansowanie zadania „Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

Infrastruktura kultury to program Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Zadanie „Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach” uzyskało dotację na  zakup nowego systemu do ewidencji zbiorów. Ponadto  Muzeum zostanie doposażone w  niezbędne  narzędzia peryferyjne oraz sprzęt fotograficzny.

Realizacja zadania  pozwoli na sprawniejsze wykonywanie zadań instytucji z zakresu ewidencjonowania oraz udostępniania informacji o posiadanych zbiorach.

Zadanie realizowane jest w trybie 1-rocznym.

Kwota dofinansowania: 28000,00zł

Dofinansowano ze środków Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie zadania „Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”
Podziel się
Przewiń do góry
Skip to content