Podsumowanie projektu „Huta pod ochroną”

W środę 29 lutego br. podczas konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym przy udziale władz Powiatu Starachowickiego reprezentowanych przez Starostę Starachowickiego – Andrzeja Matynię, Wicestarostę Starachowickiego – Dariusza Dąbrowskiego i Członka Zarządu Powiatu – Marka Pawłowskiego, a także przedstawicieli urzędu wojewódzkiego oraz starachowickiej straży miejskiej, policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, ogniska plastycznego, Harcerskiej Grupy Ratowniczej oraz starachowickiego Muzeum podsumowano realizację projektu „HUTA POD OCHRONĄ” finansowanego ze środków rządowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” w obszarze Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Na początku spotkania Pani Elżbieta Pryciak – Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Starachowicki” przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą działań podjętych w ramach projektu, którego beneficjentem było Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. Podczas jego realizacji udało się stworzyć kolejną koalicję podmiotów współpracujących na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

O zaletach, przebiegu realizacji i wymiernych efektach projektu mówił też pełniący obecnie obowiązki Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach Pan Paweł Kołodziejski.

Wymiernym efektem projektu jest monitoring Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. Sieć kamer znacznie przyczyni się do ochrony zabytkowych obiektów i zachowania bezpieczeństwa zwiedzających. Główną część projektu „Huta pod ochroną” stanowiły działania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży. Wśród nich znalazły się pogadanki zatytułowane „Kwadrans na ochronę zabytków”. Spotkania z udziałem służb mundurowych przeprowadzano podczas imprez plenerowych organizowanych na Terenie Muzeum Przyrody i Techniki. Kolejnym przedsięwzięciem podejmowanym w ramach projektu był konkurs plastyczny kierowany do dzieci i młodzieży. W ramach projektu „Huta pod ochroną” przeprowadzono także szkolenia dla pracowników muzeum z zakresu organizacji imprez masowych oraz udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

Na zakończenie konferencji jej uczestnicy udali się na teren Muzeum aby naocznie zapoznać się z urządzeniami monitoringu wizyjnego zainstalowanymi za sodki pozyskane w ramach projektu “Huta pod Ochroną.


Autor: Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Podsumowanie projektu „Huta pod ochroną”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content