II etap odbudowy zabytkowego budynku dawnej dyrekcji huty

W ramach programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ochronę zabytków nasze Muzeum otrzyma 400 tys. zł., z przeznaczeniem na drugi etap odbudowy zabytkowego budynku dawnej dyrekcji huty.

Pierwszy etap odbudowy budynku, na który otrzymano kwotę ponad 300 tys zł., odbył się w 2010 roku. Za uzyskane wtedy pieniądze dokonaliśmy oczyszczenia oraz odgruzowania budynku. Położono także pierwszy strop.

Drugi etap prac, na który otrzymaliśmy w tym roku kwotę 400 tys. zł. będzie realizowany od kwietnia do listopada b.r. Planuje się doprowadzenie budynku do stanu surowego, a w tym odtworzenie drugiego stropu, dachu, klatki schodowej, stolarki okien i drzwi oraz odgrzybienie ścian. Budynek dawnej dyrekcji huty jest integralną częścią całego obiektu wielkopiecowego. Dzięki wsparciu finansowemu uratujemy bardzo cenny historycznie budynek.

Ekomuzeum będzie składać jeszcze w tym roku kolejny wniosek, aby móc przeprowadzić trzeci etap prac, na który będą składały się przede wszystkim prace instalacyjne wewnątrz budynku oraz jego wyposażenie.

Docelowo w budynku mają znajdować się pomieszczenia administracyjne dla pracowników placówki, sala konferencyjna, restauracja i pokoje dla gości.

Według planów sprzed czterech lat, które zakładały również wyposażenie obiektu, koszt przygotowania go do użytku zamknąłby się w kwocie ok. 3mln zł.

II etap odbudowy zabytkowego budynku dawnej dyrekcji huty
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content