Lato w Hucie 2022 -Muzealni konstruktorzy i odkrywcy

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach serdecznie zaprasza do udziału w letnich warsztatach odbywających się pod hasłem „Lato w Hucie 2022 – Muzealni konstruktorzy i odkrywcy”.

Warsztaty odbywać się będą od 04 lipca do 25 sierpnia 2022 r., 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) od 10:00 do 14:00. W skład zajęć wchodzą trzy różnorodne bloki tematyczne. Podczas tegorocznej akcji „Lato w Hucie 2022 –  Muzealni konstruktorzy i odkrywcy” uczestnicy zajęć będą mogli wziąć czynny udział w wystawie Muzealnej oraz konstrukcji muzealnego Stara wcielić się w górników, którzy wydobywali rudę żelaza po wypalenie jej w dawnym piecu „Dymarskim”. Nasi młodzi odkrywcy będą mogli również wejść w rolę paleontologa, który zajmuje się badaniem skamieniałości.  

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Cena uczestnictwa to 10,00za jedne zajęcia od osoby, istnieje możliwość zakupu karnetu na cały cykl zajęć w kwocie 132,00 zł

Zapisy prowadzone będą od 23 czerwca pod nr tel. 783 730 094, 41 275 40 83 wew. 29, w budynku Recepcji Muzeum (ul. Piłsudskiego 95) lub drogą elektroniczną recepcja@ekomuzeum.pl .

Ilość miejsc ograniczona!!! Maksymalne ilość osób na zajęciach to 20.

Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć !!!

Harmonogram letnich warsztatów „LATO W HUCIE 2022 – Muzealni konstruktorzy i odkrywcy”

Harmonogram warsztatów wakacyjnych:

04.07.2022

 • 10:00 – 14:00 Wprowadzenie w tematykę zajęć wakacyjnych

06.07.2022

 • 10:00 – 14:00  Historia Ciężarówki Star

08.07.2022

 • 10:00 – 14:00  Burza mózgów i projekty Muzealnego Stara „Mydelniczki”

11.02.2022

 • 10:00 – 14:00  Realizacja projektów

13.07.2022

 • 10:00 – 14:00  Końcowe prace plastyczne przedstawiające wyremontowaną „Mydelniczkę” oraz konkurs na nową nazwę Muzealnego Stara

15.07.2022

 • 10:00 – 14:00 Historia Dymarki Świętokrzyskiej

18.07.2022

 • 10:00 – 14:00 Poszukiwania Starachowickiego skarbu

20.07.2022

 • 10:00 – 14:00 Stawianie Dymarki Świętokrzyskiej

22.07.2022

 • 10:00 – 14:00 Dymarka a Wielki Piec quiz

25.07.2022

 • 10:00 – 14:00  Prace plastyczne hutnictwa

27.07.2022

 • 10:00 – 14:00  Czy drzewa są Eko ?

29.07.2022

 • 10:00 – 14:00 Rozpoznanie i wybieranie swojego drzewa

01.08.2022

 • 10:00 – 14:00 Wykonanie zielnika drzew (imię dla drzewa)

03.08.2022

 • 10:00 – 14:00 Teoria i poznanie wystawy Paleontologicznej

05.08.2022

 • 10:00 – 14:00 Wykopaliska

08.08.2022

 • 10:00 – 14:00 Prace plastyczne

10.08.2022

 • 10:00 – 14:00 Jak powstaje wystawa Muzealna

12.08.2022

 • 10:00 – 14:00 Scenariusz wystawy

17.08.2022

 • 10:00 – 14:00 Projektowanie plakatu wystawy

19.08.2022

 • 10:00  — 14:00 Wykonanie plakatu wystawy

22.08.2022

 • 10:00 – 14:00 Kompletowanie ekspozycji

24.08.2022

 • 10:00 – 14:00 Instalowanie wystawy prac uczestników

26.08.2022

 • 10:00 – 14:00 Wernisaż wystawy „Lato w Hucie 2022 – Muzealni konstruktorzy i odkrywcy”

I Blok — Star  Młodzi inżynierowie (Narodziny Stara)

Wspólnie z uczestnikami zajęć wakacyjnych w pierwszych dniach będziemy poznawać historię Starachowickiej ciężarówki Star będziemy mogli obejrzeć film i archiwalne zdjęcia ciężarówki. Następnie  udamy się na  wystawę Stara i zastanowimy się jak wspólnie ożywić muzealnego Stara „ Mydelniczkę”.  Na zakończenie pierwszego bloku uczestnicy stworzą prace malarskie, które będą prezentowane na zakończenie warsztatów wakacyjnych.

II Blok —  Od Dymarki do Wielkiego Pieca

Kolejnym zadaniem uczestników będzie zapoznanie się z tematem górników starachowickich  oraz wcielenie się w takiego górnika. W pieszym dniu zajęć uczestnicy dowiedzą się jak powstawała dymarka świętokrzyska, oraz jak wyglądały pierwsze kopalnie. W następnych dniach uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, każda z grup będzie miała za zadanie wykonać następujące zadania:
1. Wcielić się w górnika i na muzealnym archeoparku odszukać rudy żelaza po czym za pomocą  narzędzi wykopać i dostarczyć kolejnej grupie
2.Kolejna grupa będzie produkowała cegłę do dymarki
3.Uczestnicy przy pomocy pracowników muzeum postawią Dymarkę Świętokrzyską

Następnie po zapoznaniu się z pierwszymi piecami do wytopu żelaza przejdziemy pod zakład wielkopiecowy i porównamy czym się różnią od siebie te dwa piece.

Na zakończenie tego bloku tematycznego każdy z uczestników wykona swoje prace metodą przez siebie wybraną.

III Blok – Muzealna Flora  i Fauna

Teren muzeum skrywa różne gatunki drzew zadaniem uczestników będzie zapoznanie się z niektórymi z nich i stworzenie zielnika drzew.

Po wykonaniu pierwszego tematu uczestnicy będą mieli możliwość nadania imion drzewom, które poznały.

W kolejnych dniach uczestnicy wcielą się w pracę paleontologa. Zadaniem uczestników będzie wybranie się na „wykopaliska” (archeopark), gdzie będą szukać pozostawionych śladów, następnie za pomocą narządzi postarają się oczyścić wykopany skarb, który będzie można zobaczyć na zakończenie wakacji w muzeum.

Lato w Hucie 2022 -Muzealni konstruktorzy i odkrywcy
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content