Konferencja na temat poprawy jakości kształcenia dzieci i młodzieży

W środę 14 marca br. w naszym Muzeum odbyło się spotkanie przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów publicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Starachowickiego. Spotkanie poprowadził Cezary Berak – Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego przy współudziale Jadwigi Maciejczak – Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele dwóch organów prowadzących gimnazja Pani Małgorzata Szlęzak – Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice wraz z Panem Włodzimierzem Jedynakiem – Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Pani Marta Ziomek – Sekretarz Gminy Mirzec.

Głównym założeniem spotkania była próba wypracowania kierunków działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia dzieci i młodzieży. W toku dyskusji wypracowano wnioski dotyczące między innymi:

  • wzmożenia działań motywujących uczniów do nauki,
  • podniesienia poprzeczki dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych i uświadomienia uczniom konieczności wkładu pracy, niezbędnego do tego, aby zostać przyjętym do szkoły ponadgimnazjalnej,
  • konieczności podniesienia świadomości uczniów i rodziców co daje ukończenie danego typu szkoły,
  • dokładniejszego wyjścia z ofertą kształcenia do uczniów już od najwcześniejszych klas gimnazjalnych i przekazywania uczniom już od najmłodszych klas informacji o możliwościach kontynuacji nauki.
  • ukazywania perspektyw dalszego kształcenia i w konsekwencji podjęcia pracy w upragnionym zawodzie,
  • potrzeby zorganizowania spotkań o podobnej tematyce z udziałem przedstawicieli szkół podstawowych, a także nauczycieli konkretnych przedmiotów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych.

Ponadto na spotkaniu poruszono kwestię znowelizowanych przepisów oświatowych dotyczących między innymi możliwości organizowania od września bieżącego roku kursów kwalifikacyjnych. Przekazano też ofertę kształcenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki na rok szkolny 2012/2013 oraz zapoznano z programem Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w sprawie wspierania nauczycieli i szkół.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach 

Konferencja na temat poprawy jakości kształcenia dzieci i młodzieży
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content