Konferencja Geopark “Dolina Kamiennej”

Konferencja, która odbyła się w naszym Muzeum w dniu 20.02.2013 r. poświęcona była pomysłowi utworzenia Geoparku “Dolina Kamiennej”. Uczestniczył w niej Starosta Starachowicki – Andrzej Matynia wraz z członkami zarządu powiatu oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych m.in.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Ostrowieckiego, Gminy Stąporków, Gminy Bliżyn, Gminy Skarżysko-Kościelne. 

W konferencji wzięli udział również zaproszeni goście z Muzeum Historyczno-Archeologicznego „Krzemionki”, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, Państwowego Instytutu Geologicznego, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwa Starachowice, Skarżysko-Kamienna i Stąporków.

Konferencja rozpoczęła się wykładem pt. Geopark “Dolina Kamiennej”, który wygłosił dr hab. Grzegorz Pieńkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie . Podkreślił On, iż obszar Geoparku jest szczególnie cenny z uwagi na:

– liczne i unikalne geostanowiska (zabytki przyrody nieożywionej),
– wyjątkowe w skali europejskiej zabytki kultury materialnej – od paleolitu do czasów nowożytnych,
– bogate pamiątki historyczne,
– zwarty układ przestrzenny i atrakcyjny krajobraz
– istniejącą infrastrukturę i potencjalne walory edukacyjne.

Nagromadzone wzdłuż tej doliny obiekty geologiczne, wymagają pilnej ochrony. Są jednocześnie szansą na wykorzystanie ich niepowtarzalnych walorów dla celów edukacyjnych a także podejmowanie kompleksowych przedsięwzięć związanych z turystyką.

Na siedzibę Geoparku zaproponowano nasze Muzeum, które miało by być jednocześnie głównym centrum informacyjno-muzealno-edukacyjnym geoparku.

Następnie głos zabrała pani Jadwiga Głowienka z Departamentu Polityki Regionalnej Województwa Świętokrzyskiego, która przedstawiła “Możliwości finansowania zadań edukacyjnych i inwestycyjnych na terenie przyszłego Geoparku: Regionalny Program Operacyjny. Program Operacyjny “Polska Wschodnia””.

Na zakończenie konferencji zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z naszą wystawą paleontologiczną.

 

 

 

 

Konferencja Geopark “Dolina Kamiennej”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content