10.08.2013 r. – Festyn edukacyjny „Mnisi i Hutnicy”

10 sierpnia 2013 r. na terenie Opactwa Cystersów w Wąchocku odbył się Festyn edukacyjny „Mnisi i Hutnicy” .

W  klasztornych krużgankach i ogrodach prezentowane były stoiska rzemiosł dawnych. Uczestnicy mogli skosztować potraw ze stołu cysterskiego, poznać działalności zakonników na polu ziołolecznictwa, wykonać własnoręczne napisy piórkiem (scriptorium). Chętni mogli wziąć  udział w uroczystości obłóczyn, oraz poznać tajniki produkcji żelaza.

ekomuzeum_opactwo_plakatFestyn edukacyjny „Mnisi i hutnicy” to wspólny projekt Opactwa Cystersów w Wąchocku i Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Impreza miała na  celu przybliżenie elementów kultury materialnej i duchowości cysterskiej, w której punktem wyjścia jest nakaz „ora et labora” najlepiej odzwierciedlający dwie płaszczyzny życia cystersów, element duchowości oraz życia codziennego zakonników regulowany przez średniowieczną regułę. Reguła zaprezentowana została przez opactwo wąchockie. Duży nacisk położono na to aby ukazać te elementy życia codziennego mnichów, które stały się symbolami w powszechnej świadomości – rozkład dnia, podział obowiązków, zwyczaje np. uroczystość przyznania zakonnikom habitu (obłóczyny). Element gospodarczej aktywności cystersów został przygotowany przez Muzeum, ze zwróceniem szczególnej uwagi na działalność górniczo  – hutniczą cystersów jak również na życie codzienne – kuchnia, ziołolecznictwo.

Foto: www.wachock.pl/a,901,MNISI_i_HUTNICY_Festyn_Historyczny_w_Opactwie.

 

 

 

 

10.08.2013 r. – Festyn edukacyjny „Mnisi i Hutnicy”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content