05.10.2013 r. – Seminarium z okazji 100 rocznicy urodzin prof. Wacława Różańskiego

W sobotę 5 października na terenie muzealnego Archeoparku odbyło się Seminarium poświęcone osobie prof. Wacława Różańskiego w 100-lecie jego urodzin. Seminarium zorganizowało Muzeum Przyrody i Techniki oraz  Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach.

W czasie trwania Seminarium odbyły się  dwa eksperymenty dymarskie, z których jeden można było w całości prześledzić i przedyskutować z osobami prowadzącymi doświadczenie. Program prac eksperymentalnych przygotował Adrian Wrona – Wiceprezes ŚSDP. Prelekcję przybliżającą sylwetkę profesora Wacława Różańskiego wygłosił dr Ireneusz Suliga  z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Patron Seminarium, profesor Różański, był opiekunem Koła Naukowego Studentów AGH – Officina Ferraria, a także wieloletnim czynnym uczestnikiem i współorganizatorem “Dymarek Świętokrzyskich”. Wykształcił  wielu do dziś czynnych zawodowo metalurgów, był również (o czym wiedzą nieliczni) odtwórcą procesu uzyskiwania ołowiu tzw. “polską metodą” prezentowaną corocznie w czasie “Wytopków Ołowiu” na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni.  Z ziemią świętokrzyską związany był także w latach okupacji – jako ppor./por. “Żubr” dowodził podobwodem kieleckiego Korpusu Armii Krajowej “Jodła”.

Seminarium w części otwartej dla publiczności zakończyło się w sobotę, ale wyniki eksperymentów, w tym planowanego na godziny nocne drugiego wytopu, będą  opublikowane na stronach Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego  i Muzeum Przyrody i Techniki.

05.10.2013 r. – Seminarium z okazji 100 rocznicy urodzin prof. Wacława Różańskiego
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content