Zwiedzanie Muzeum w sezonie zimowym

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach informuje, iż w sezonie zimowym tj. od  1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. ulegają zmianie godziny zwiedzania.

Zwiedzanie Muzeum w/w okresie odbywa się w następujących godzinach:

8.00 – 15.00 (od wtorku do piątku)

11.00 – 13.00 (sobota, niedziela)

W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.

Wejścia odbywają się o pełnych godzinach od ulicy Piłsudskiego 95. Zwiedzanie Muzeum możliwe jest tylko z przewodnikiem.

Grupy powyżej 25 osób proszone są o wcześniejszą rezerwację.

Czas zwiedzania  to 1 godzina.

W ramach zwiedzania Muzeum w sezonie zimowym oferujemy Państwu: zwiedzanie zabytkowego Wielkiego Pieca z 1899 roku oraz wystawy paleontologicznej.

Zwiedzanie możliwe jest w innych godzinach po uprzednim ustaleniu telefonicznym ( 41 275-40-83, 783-730-094) lub za pomocą poczty elektronicznej (mpt@ekomuzeum.pl)

 

Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających w następujące dni:

  1. 1 stycznia
  2. 6 stycznia
  3. Wielkanoc (sobota, niedziela, poniedziałek)
  4. 1 listopada
  5. 11 listopada
  6. 24 – 26 grudnia

 

Ceny Biletów:

Bilet normalny: 8 zł/os.

Bilet ulgowy:  5 zł/os.

Opłata za lekcję muzealną: 4 zł/osoby

Opłata za przygotowanie ogniska (za grupę ok. 25 os.): 50 zł., w połączeniu ze zwiedzaniem lub lekcją muzealną: 30 zł.

Opłata za sesję fotograficzną: 100 zł.

 

Ceny biletów wstępu do Muzeum dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

bilet normalny –4 zł./os.

bilet ulgowy – 2 zł./os.

dzieci do 4 lat – bezpłatnie.

opłata za lekcje muzealną – 1 zł./os.

Zakup biletów zniżkowych możliwy będzie w kasie Muzeum po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości. Dla osób nieletnich dokumentem takim jest legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym będą mogły korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.

 

Ceny biletów wstępu do Muzeum dla posiadaczy Świętokrzyskiej Karty Seniora:

Bilet ulgowy na zwiedzanie Muzeum   5,00 zł. Zakup biletów zniżkowych możliwy będzie w kasie Muzeum po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości,

Bilet w cenie 2,00 zł./ os. uprawniający do udziału w warsztatach muzealnych/ zajęciach edukacyjnych, dostępny dla grup powyżej 10 osób. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach: 09:00 – 14:00,

Możliwość przygotowania ogniska lub grilla dla grupy osób. Koszt: 30,00 zł. (za grupę do 25 os.). Kwota nie obejmuje poczęstunku. ( Ognisko organizowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Muzeum lub w weekend za zgodą Dyrektora Muzeum),

50 % zniżki na zakup biletów uprawniających do uczestnictwa w imprezach kulturalnych odbywających się w Muzeum (koncerty). Daty poszczególnych wydarzeń umieszczane są na bieżąco  na stronie internetowej Muzeum,

50 % zniżki na zakup biletów uprawniających do  zwiedzania płatnych wystaw czasowych. Daty trwania poszczególnych wystaw umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Muzeum.

Do korzystania z uprawnień wynikających ze Świętokrzyskiej Karty Seniora uprawniona jest każda osoba zamieszkała na terenie Polski, która ukończyła 60 lat lub więcej. Dokumentem potwierdzającym możliwość skorzystania z przywilejów wynikających z karty  jest ważny dowód osobisty.

 

Dodatkowa możliwość zakupu biletu łączonego do Muzeum oraz Opactwa Cystersów w Wąchocku:

Bilet normalny: 13 zł/os.

Bilet ulgowy: 9 zł./os.

Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do Muzeum Przyrody i Techniki oraz Opactwa Cystersów w Wąchocku. Bilet jest ważny bezterminowo.

 

Bilety ulgowe przysługują:

– dzieciom powyżej 4 roku życia, młodzieży szkolnej oraz studentom do 26 roku życia

– emerytom i rencistom

– przewodnikom zrzeszonym w PTTK lub POT

– Honorowym Dawcom Krwi (pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok)

– działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym

 

Bilety darmowe przysługują:

– dzieciom do lat 4

– opiekunom grup zorganizowanych (powyżej 15 osób)

– muzealnikom

Posiadanie uprawnień do biletu ulgowego lub darmowego stwierdza się na podstawie stosownych legitymacji bądź dokumentów tożsamości.

 

Zwiedzanie Muzeum w sezonie zimowym
Podziel się
Przewiń do góry
Skip to content