XIII Festyn Ekologiczny “Zaginiony świat naszej Ziemi”

W czwartek 22 września br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się  XIII edycja Festynu Ekologicznego „Zaginiony świat naszej Ziemi” pod hasłem „Wiewiórka – mały mieszkaniec parku i lasu”. Do udziału w Festynie zostały zaproszone wszystkie Przedszkola oraz uczniowie klas I – III Szkół Podstawowych  z terenu Starachowic. Wydarzenie zostało objęte patronatem Starosty Starachowickiego pana Piotra Ambroszczyka oraz Prezydenta Miasta Starachowice pana Marka Materka. Tegoroczną edycję Festynu Ekologicznego Muzeum przygotowało wspólnie z Wydziałem Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz Nadleśnictwem Starachowice. W trakcie odbywającego się Festynu nasi najmłodsi uczestnicy  dowiedzieli się   jaką rolę odgrywają wiewiórki w  przyrodzie i życiu człowieka. Najważniejszą częścią imprezy były prezentacje prac plastycznych oraz występy sceniczne zgromadzonych uczestników, m. in. piosenki i wierszyki nawiązujące do hasła Festynu. Każda grupa uczestnicząca w Festynie wykonała budkę lęgową dla wiewiórek, stając się tym samym aktywnymi działaczami ochrony przyrody w regionie. Zaangażowanie najmłodszych Starachowiczan w czynną ochronę wiewiórek zostało docenione i nagrodzone licznymi upominkami, ufundowanymi przez Powiat Starachowicki, Urząd Miejski w Starachowicach (z projektu: „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” współfinansowany przez Norwegię w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz Budżetu Państwa (15%) z Programu Rozwój Lokalny) oraz Nadleśnictwo Starachowice.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, opiekunom grup, rodzicom, oraz współorganizatorom XIII Festynu Ekologicznego „Zaginiony świat naszej Ziemi”.

Do zobaczenia za rok !!!!!

XIII Festyn Ekologiczny “Zaginiony świat naszej Ziemi”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content