VIII Festyn historyczny “Mnisi i hutnicy”

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach wraz z Opactwem Ojców Cystersów w Wąchocku serdecznie zaprasza na VIII Festyn historyczny „Mnisi i Hutnicy”, który odbędzie się 17 września 2021 r. na terenie klasztoru w Wąchocku. Festyn odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w  2021 odbywają się pod hasłem „Smaki dziedzictwa.

Celem tego wydarzenia plenerowego jest przybliżenie elementów duchowości i kultury materialnej wąchockich cystersów, wskazanie roli opactwa w Wąchocku w gospodarczym obszarze doliny rzeki Kamiennej, a w szczególności tworzeniu podstaw nowożytnego hutnictwa. Festyn historyczny „Mnisi i Hutnicy” stanowi integralną część projektu pod tą samą nazwą realizowanego od 2013 roku wspólnie przez Opactwo Ojców Cystersów w Wąchocku oraz Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Każdy ze współorganizatorów zaprezentuje podczas wydarzenia elementy sacrum i profanum życia codziennego w przeszłości. Ojcowie Cystersi przybliżą niektóre elementy życia klauzurowego, jak na przykład obłóczyny, czyli przyjęcie nowicjusza do wspólnoty. Muzealnicy ze Starachowic zaprezentują dziedzictwo materialne związane z życiem codziennym i zajęciami ludności zamieszkującej dolinę rzeki Kamiennej od średniowiecza po XIX w.

Impreza rozpoczyna się o godz. 9:00. Wstęp wolny!!

Zapisy dla grup zorganizowanych pod numerem tel. 783-730-094.

Serdecznie zapraszamy!

VIII Festyn historyczny “Mnisi i hutnicy”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content