“Romowie – dziedzictwo kulturowe czy problem społeczny”

11 kwietnia 2014 r. konferencja pt. „Romowie – dziedzictwo kultury czy problem społeczny” zainicjowała projekt „ Zapomniane obrazy – czego nie wiemy o Romach”, który Muzeum będzie realizowało przez cały 2014r.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele  stowarzyszeń romskich: Radomskie Stowarzyszenie Romów "Romano Waśt" reprezentowały Pani Adela Głowacka i Pani Agnieszka Caban. Stowarzyszenie Romów Polskich Dywes reprezentowali Teofil Markowski i Lucjan Głowacki.

Pani Agnieszka Caban, rozpoczęła konferencję wystąpieniem „Tradycja w kontekście współczesności”. Kwestie religijności i obyczajowości Romów niezwykle barwnie i ciekawie przedstawił Pan Zenon Gierała, regionalista,  niestrudzony zbieracz legend i opowieści związanych z  życiem, historią i  kulturą Romów. Pan Zenon Gierała na stałe współpracuje przy redagowaniu „Kwartalnika Romskiego”, jest autorem wielu książek  poświęconych tematyce romskiej. Ostatni wykład „Romowie w krzywym zwierciadle” przedstawił  inspektor Gerard Bah, pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka oraz pełnomocnik Wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych w regionie. Inspektor Bah czuwał również nad przebiegiem konferencji jako jej moderator. W spotkaniu z kulturą romską udział wzięli  starosta starachowicki Andrzej Matynia, członkowie  Zarządu Powiatu Cezary Berak i Marek Pawłowski, przedstawiciele  Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach podinsp. Aleksy Hamera i Janusz Kowalewski.

Dziękujemy za udział w spotkaniu wszystkim zaproszonym gościom . W szczególności cieszy obecność i zainteresowanie młodzieży z Liceów Ogólnokształcących w  Starachowicach nr I, II ,III wraz z opiekunami.  

tekst: Wioletta Sobieraj
foto źródło:www.powiat.starachowice.pl

“Romowie – dziedzictwo kulturowe czy problem społeczny”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content