Przetarg nieograniczony na Remont rurociągu technologicznego R 2- A.26.12.2017

Remont rurociągu technologicznego R2 A.26.12.2017. Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Numer referencyjny: A.26.12.2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Nr ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych: 563774-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Naprawa i konserwacja rurociągu stanowiącego element ciągu technologicznego zabytkowego XIX wiecznego wielkiego pieca w Starachowicach, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A.823/1-17. Zamówienie obejmuje w szczególności: 1. czyszczenie z ognisk korozji, 2. wymianę zniszczonych elementów nienadających się do naprawy z uwagi na stopień naturalnego zniszczenia, 3. zabezpieczenie przed dalszą korozją, gruntowanie oraz malowanie.
Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45212313-3, 45110000-1, 45200000-9, 45442100-8
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 60 dni

Termin składania ofert: 2017-08-22, godzina: 12:00.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu – 563774-N-2017

SIWZ A.26.12.2017 – Rurociąg R2

załącznik nr 3 – formularz ofertowy

załącznik nr 4a oświadczenie

załącznik nr 4b oświadczenie.

załącznik nr 5 oświadczenie

załącznik nr 6 Dokumentacja projektowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr – 563774-N-2017 (2)

Informacja z otwarcia ofert A.26.12.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty A.26.12.2017

 

Przetarg nieograniczony na Remont rurociągu technologicznego R 2- A.26.12.2017
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content