“Przegląd Filmów Profilaktycznych”

Starachowiccy policjanci wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zorganizowali w naszym muzealnym Kinie Kotłownia “Przegląd Filmów Profilaktycznych” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3.

W trakcie spotkania przeprowadzono “Przegląd Filmów Profilaktycznych” dotyczących szkodliwości palenia tytoniu, zażywania dopalaczy oraz narkotyków. Ponadto policjanci w swoich pogadankach podsumowali informacje z zakresu szkodliwości stosowania używek oraz narkotyków.

Mundurowi poruszyli także temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Zwrócili uwagę, że pewne zachowania są czynami karalnymi a inne pomimo tego, że nie są zagrożone sankcjami karnymi, to powodują demoralizację młodzieży.

“Przegląd Filmów Profilaktycznych”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content