Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną Sygn.A.26.3.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.3.2017 o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 Nazwa zamówienia:

OCHRONA IMPREZY MASOWEJ

XVIII JARMARK U STARZECHA

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną A.26.3.2017. Ochron

załącznik nr 2 – Mapa Jarmarku

załącznik nr 3 formularz ofertowy

Protokół z otwarcia ofert A.26.3.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej A.26.3.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia A.26.3.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną Sygn.A.26.3.2017
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content