Nabór na stanowisko Pracownik Merytoryczny Działu Techniki.

DYREKTOR MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH
ogłasza nabór na stanowisko 
PRACOWNIK MERYTORYCZNY DZIAŁU TECHNIKI

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki związane z mechaniką lub metalurgią)
 • podstawowa wiedza dotycząca historii zakładu wielkopiecowego w Starachowicach
 • znajomość obsługi programów biurowych (pakiet Office)
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność


2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowanie naukowe muzealiów z zakresu historii przemysłu ośrodka starachowickiego
 • prowadzenie doraźnej i bieżącej konserwacji zabytkowych samochodów marki STAR
 • udział w przygotowaniu i realizacji wystaw i innych zdarzeń muzealnych
 • popularyzowanie wiedzy z zakresu historii przemysłu ośrodka starachowickiego oraz historii techniki
 • realizacja innych prac związanych z zadaniami Działu Techniki


3. Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • miejsce pracy – Muzeum Przyrody i Techniki, Starachowice ul. Wielkopiecowa 1
 • godziny pracy – wg harmonogramu


4. Wymagane dokumenty:

 • cv
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).


5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Przyrody i Techniki ( budynek recepcji ul. Marszałka Piłsudskiego 95), przesłać pocztą lub drogą  elektroniczną na adres: mpt@ekomuzeum.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2014r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Pracownik merytoryczny Działu Techniki”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum www.ekomuzeum.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Nabór na stanowisko Pracownik Merytoryczny Działu Techniki.
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content