Nabór na stanowisko: Pracownik Działu Obsługi Ruchu Turystycznego

DYREKTOR MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH
ogłasza nabór na stanowisko 
PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: historia, ochrona dziedzictwa kulturowego, geologia, paleontologia, biologia)

 • zainteresowania historią przemysłu, w szczególności starachowickiego ośrodka produkcyjnego
 • mile widziane doświadczenie w pracy w muzeach lub instytucjach statutowo  zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem)
 • podstawowa  wiedza dotycząca historii obiektu wielkopiecowego w Starachowicach
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista


2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opieka nad Strefą Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA
 • świadczenie usług przewodnickich na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
 • Informowanie o aktualnej ofercie kulturalnej instytucji
 • Sprzedaż biletów wstępu oraz materiałów i produktów w sklepiku muzealnym
 • udział w przygotowaniu i realizacji  zdarzeń muzealnych
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie związanym z profilem narracji Muzeum
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie wyznaczonym przez dyrektora


3. Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • wynagrodzenie – 3 100 PLN brutto (plus dodatek stażowy)
 • miejsce pracy – Muzeum Przyrody i Techniki, Starachowice ul. Wielkopiecowa 1
 • godziny pracy – wg harmonogramu (również w soboty i niedziele)

4. Wymagane dokumenty:

 • cv
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, zgodnie z Ustawą z dnia 10maja 2018r.o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781)


5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Przyrody i Techniki (budynek recepcji ul. Marszałka Piłsudskiego 95), przesłać pocztą lub drogą  elektroniczną na adres: pawel.kolodziejski@ekomuzeum.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27. 05.2022r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Pracownik Działu Obsługi Ruchu Turystycznego”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum www.ekomuzeum.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

                                  Paweł Kołodziejski

Nabór na stanowisko: Pracownik Działu Obsługi Ruchu Turystycznego
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content