Muzeum w ogólnopolskim projekcie „Patriotyzm Jutra” !

Muzeum Przyrody i Techniki zostało beneficjentem ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra” otrzymując wsparcie finansowe na realizację Projektu edukacyjno-ekspozycyjnego „Wielka wojna nad Kamienną”.

Projekt przygotowany przez Muzeum, przeszedł szczegółową weryfikację i znalazł się na liście 107 dofinansowanych projektów. Zespół Sterujący programu rozpatrzył blisko 1020 wniosków, wybranym projektom zostały przyznane dotacje.

Program „Patriotyzm Jutra” realizowany jest od 2006 roku ze środków Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski prowadzi go od 2009 roku. Celem „Patriotyzmu Jutra” jest wspieranie ważnych i oryginalnych inicjatyw związanych z historią Polski, upamiętnieniem wydarzeń i postaci istotnych w dziejach kraju. Program adresowany jest m.in. do organizacji pozarządowych, lokalnych stowarzyszeń, bibliotek, domów kultury.
Od początku istnienia programu o dofinansowanie ubiegało się blisko 3200 projektów z całej Polski, z czego ponad 400 otrzymało dotacje.Finansowane w ramach Programu warsztaty, wystawy, programy dokumentacyjne, działalność wydawnicza i kampanie społeczne mają przybliżać i upowszechniać wiedzę z zakresu historii, zachęcać do pielęgnowania i samodzielnego badania polskiego dziedzictwa oraz kształtować rozumiejących swoją kulturę i świadomych swojej tradycji obywateli.

Wszystkie informacje na temat projektu „Patriotyzm Jutra” pochodzą ze strony Muzeum Historii Polski www.muzhp.pl

Projekt edukacyjno-ekspozycyjny „Wielka wojna nad Kamienną” realizowany będzie poprzez kilka działań równoległych, m. in. wystawę czasową prezentowaną w Hali Lejniczej Muzeum w październiku oraz konkurs historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Logo MHP_czarne_kwadrat
Web

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”


źródło: http://www.muzhp.pl/
tekst: Ewa Jurkowska-Fila

Muzeum w ogólnopolskim projekcie „Patriotyzm Jutra” !
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content