“Moja Przygoda w Muzeum”

Muzeum Okręgowe w Toruniu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie “Moja Przygoda w Muzeum”.

Konkurs realizowany jest corocznie na podstawie opracowanego regulaminu. Na początku roku instytucje kulturalne i oświatowe z Polski i zagranicy (muzea, galerie, szkoły , ośrodki kultury, placówki pracy pozaszkolnej, koła zainteresowań, placówki opiekuńcze i integracyjne) otrzymują informacje o kolejnej edycji Konkursu.

W projekcie mogą uczestniczyć dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Uczestnicy  powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji Projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

 Obszarem realizacji mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej.  Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.

Załączniki:

szczegółowy regulamin konkursu – MPMregulamin

Informacja o projekcie dostępna jest również na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu

http://www.muzeum.torun.pl/strona-105-moja_przygoda_w_muzeum.html

 

 

 

“Moja Przygoda w Muzeum”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content