Konferencja naukowa pt. „Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w okresie przemian (1870-1914)”

W dniu 8 listopada 2019 roku w budynku Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbyła się konferencja naukowa pt. „Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w okresie przemian (1870-1914)”.

Konferencja została zorganizowana z okazji 120 rocznicy oddania do użytku Zakładu Wielkopiecowego w Starachowicach, którego uroczyste poświęcenie miało miejsce 9 listopada 1899 roku. Kompleks pozostawał czynny do marca 1968 roku, zaś jeszcze dwa lata wcześniej został on wpisany do rejestru zabytków. Obecnie stanowi podstawowy zespół obiektów składających się na wystawę stałą na otwartym powietrzu, którą prezentuje Muzeum Przyrody i Techniki. Zabytkowy Zespół Wielkopiecowy w Starachowicach to dzisiaj jedyny w Europie, zachowany w całości ciąg technologiczny huty z końca XIX wieku, będąc powodem dla dumy zarówno mieszkańców miasta, jak i regionu.

Podczas jubileuszowej konferencji naukowej uczestnicy mieli okazje wysłuchać następujących wykładów:

  • „Przemiany społeczne w Królestwie Polskim w II połowie XIX wieku oraz ich wpływ na modernizację górnictwa i hutnictwa w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym” –  Paweł Kołodziejski,
  • „Wyróżniki postępu w technologii wielkopiecowej w Zagłębiu Staropolskim na przykładzie Zespołu Wielkopiecowego z 1899 roku w Starachowicach” – prof. dr hab. Inż. Mirosław Karbowniczek, dr inż. Ireneusz Sulliga,
  • „Staropolskie węglarstwo leśne. Zarys problemu” – dr Maciej Chłopek,
  • „Analityka chemiczna i badania własności wyrobów w zakładach hutniczych Zagłębia Staropolskiego” – dr inż. Ireneusz Suliga, Marta Góra, Dariusz Dąbrowski,
  • „Starachowickie Wielkie Piece w XIX i XX wieku w świetle źródeł archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach” – Wiesława Rutkowska,

Podsumowaniem jubileuszowych obchodów 120. rocznicy oddania do użytku Zakładu Wielkopiecowego w Starachowicach było wykonanie pamiątkowego zdjęcia wszystkich gości konferencji w Hali Spustowej nawiązującego  do fotografii z otwarcia starachowickiej huty.

Galeria:

Zdjęcia: pracownicy Muzeum

Konferencja naukowa pt. „Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w okresie przemian (1870-1914)”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content