Konferencja „Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola”

W dniach 4-5 czerwca 2009 roku, w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja zatytułowana „Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. Projekt badawczo – edukacyjny dla kadr kultury”. Organizatorem przedsięwzięcia była warszawska Fudacja Hereditas, jeden ze znaczących głosów podnoszących walory i znaczenie materialnych pozostałości po epoce przemysłowej. Działania zmierzające do uświadomienia w społeczeństwie roli zabytków industrialnych dla pełnego obrazu kultury materialnej dwóch ostatnich stuleci są godne podkreślenia i wspierania. Dlatego właśnie pośród uczestników wspomnianej konferencji nie mogło zabraknąć naszego muzeum.

Podczas pierwszego dnia spotkania, swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele środowisk naukowych, konserwatorskich i kulturalnych z terenu całego kraju. Architekci, historycy sztuki, muzealnicy z Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Katowic, Łodzi czy Szczecina. Starachowice reprezentowała dyrektor muzeum Magdalena Gorzkowska, która swoim wystąpieniu przybliżyła specyfikę placówki oraz podkreśliła jej rolę w utrzymaniu lokalnej tożsamości. Zwróciła również uwagę na możliwości generowania nowatorskich działań w przestrzeni kultury z dala od jej wielkich centrów. Elementem prelekcji, który wywołał szczególne poruszenie wśród słuchaczy było przypomnienie roli samorządu powiatowego Starachowic w dostrzeżeniu potrzeby ratowania cennego zabytku techniki, co miało swój wymiar w jednomyślnie podjętej w 2000 roku decyzji o powołaniu i utrzymaniu placówki muzealnej.

Konferencja „Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola” stanowiła ważne forum wymiany myśli, poglądów i doświadczeń w kwestii dowartościowania, ochrony i popularyzacji krajowego dziedzictwa poprzemysłowego. Spotkanie odbywało się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, we współpracy z Polską Izbą Konserwatorów Dzieł Sztuki, Polskiego Komitetu TICCIH, oraz Fundacji Otwartego Muzeum Techniki.


tekst: Paweł Kołodziejski
foto: Fundacja Hereditas

Konferencja „Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content