I Festyn Historyczny „Od Prasłowian do Polaków”

W dniu 14 września 2008 roku miała miejsce I edycja Festynu Historycznego „Od Prasłowian do Polaków” zorganizowana przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa
Festyn historyczny „Od Prasłowian do Polaków” to plenerowe zdarzenie muzealne o charakterze edukacyjnym. Łączy ono w sobie elementy pokazu i rekonstrukcji historycznej z zajęciami warsztatowymi. W wydzielonej enklawie zieleni (tzw. Archeoparku) znajdującej się na terenie Muzeum Przyrody i Techniki rozmieszczone zostały stanowiska, na których organizatorzy prezentowali elementy życia codziennego naszych przodków: kuchnię słowiańską, ziołolecznictwo, rękodzieło (zdobnictwo, iluminatorstwo), sztukę (pisanie ikon, rzeźbiarstwo). Integralną częścią imprezy były inscenizowane sceny z życia Prasłowian mające na celu przybliżenie ich obyczajów (zawarcie małżeństwa), ówczesne prawo (proces o zniesławienie, sąd boży). Inscenizacje wykonała nieodpłatnie młodzież z artystycznej drużyny harcerskiej. Aktywnemu zaangażowaniu przybyłych gości (szczególnie najmłodszych) służyła próba budowy średniowiecznego grodu, podczas której dzieci poprzez zabawę miały okazję dowiedzieć się do czego służyły grody, w jakich miejscach i w jaki sposób je wznoszono, jakich używano do tego materiałów i dlaczego zaprzestano ich budowy.

Celem organizatorów było włączenie publiczności w „prace” na poszczególnych warsztatach. Uczestnicy mieli możliwość własnoręcznie upiec podpłomyki, pomalować rycerskie tarcze odpowiednimi znakami heraldycznymi, przygotowania ozdobnych paciorków, toczenia glinianych naczyń na kole garncarskim, czy wreszcie uczestniczyć w rzeźbieniu figury Światowida. Muzyczną oprawę imprezy stanowił występ zespołu Grupa Radnyna z Pruszcza Gdańskiego, która wykonywała tradycyjne utwory celtyckie oraz kompozycje pochodzące z okresu średniowiecza. Koncert został podzielony na kilka dwudziesto minutowych wejść muzyków, dzięki czemu wszyscy odbiorcy niezależnie od momentu swojego przybycia na imprezę mieli możliwość wysłuchania przygotowanego występu.

Celem imprezy było przybliżenie odbiorcom życia codziennego oraz wybranych elementów kultury duchowej i materialnej naszych przodków. Na tegorocznej, pierwszej edycji poświęconej okresowi wczesnego średniowiecza zaprezentowano charakter zmian kulturowych prowadzących od pogaństwa do pierwszych postępów chrystianizacji na ziemiach polskich.

Uczestnicy festynu mieli okazję przekonać się jak zmieniało się życie pod wpływem uniwersalizmu europejskiego wieków średnich. W jaki sposób elementy kultury śródziemnomorskiej przyniesione wraz z religią chrześcijańską przenikały w słowiańskie podglebie kulturowe czyniąc jedyny w swoim rodzaju konglomerat.

Poprzez sposób narracji oraz swój charakter festyn adresowany był do nieograniczonego kręgu odbiorców. Z uwagi na swój walor edukacyjny szczególny nacisk położony został na najmłodszych uczestników.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w imprezie wzięło udział jedynie około 50 uczestników. Jednak szeroki odzew z jakim spotkaliśmy się po emisji materiału zrealizowanego przez lokalną stację telewizji kablowej wiemy, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju wydarzenia kulturalne w naszym mieście. Dlatego też podjęliśmy decyzję o powtórzeniu imprezy w tej samej warstwie tematycznej (tj. poświęconej wczesnemu średniowieczu) podczas II edycji Festynu w 2009 roku.

I Festyn Historyczny „Od Prasłowian do Polaków”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content