Finał konkursu „Nie lękajcie się”

Za nami kolejna edycja konkursu papieskiego, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II wspólnie z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, pod honorowym patronatem starosty Piotra Ambroszczyka, prezydenta Marka Materka oraz Instytutu Pamięci Narodowej delegatury w Kielcach. Tym razem przyświecało mu hasło „Nie lękajcie się”. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 16 października br. w muzealnym Kinie Kotłownia.

Uczniowie biorący udział w konkursie rywalizowali w trzech kategoriach: prace plastyczne, prace pisemne

prace multimedialne.

Oceniali je specjaliści z zakresu języka polskiego z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach, a także prac plastycznych z Państwowego Ogniska Plastycznego w Starachowicach.

I miejsce w konkursie prac pisemnych jury przyznało Wojciechowi Trzosowi z SP 1 w Starachowicach za pracę „Drogi  pamiętniku – Jeszcze będzie pięknie”. 

II nagroda powędrowała do Wiktorii Maciąg z SP 2 w Starachowicach za pracę „List do Przyjaciółki”.

III przyznano Dominikowi Grudniewskiemu z SP 13 w Starachowicach za pracę „List do św. Jana Pawła II”.

Ponadto wyróżniono też Nadię Kozieł z SP 6 w Starachowicach za pracę „Jak  to w życiu”.

W kategorii prac multimedialnych jury przyznało dwa równorzędne pierwsze miejsca:

Mai Wojtan z SP 1 w Starachowicach

Jakubowi Kostrzewie z SP 9 w Starachowicach

Były też wyróżnienia, dla:

Leny Szwed z SP 1 w Starachowicach

Franciszka Kępy z SP 9 w Starachowicach.

W konkursie plastycznym I nagrodę zdobył Wiktor Barański z SOSW w Starachowicach. II miejsce przypadło w udziale Ninie Maciąg z SP 12 w Starachowicach, a trzecie – Wojciechowi Koziełowi z SP 2 w Starachowicach.

Wyróżniono też Marię Linek z SP 12 w Starachowicach, Agatę Grzmiel i Martynę Skrzypek z SOSW w Starachowicach, a także Sandrę Hoffman z SP 11 w Starachowicach.

Nagrody wręczał zwycięzcom starosta Piotr Ambroszczyk, wspólnie z dyrektorem Muzeum Pawłem Kołodziejskim, dyrektor SP 2 Agnieszką Samsonowską i przedstawicielami komisji, gratulując talentu, a przede wszystkim zainteresowania konkursem i jego tematyką.

Podziękowania odebrali też pedagodzy, którzy przygotowywali młodzież.

Uroczystość zwieńczył program artystyczny w wykonaniu uczniów oraz krótka prelekcja dr Michała Zawiszy z IPN delegatury w Kielcach poświęcona Janowi Pawłowi II.

Nagrody dla uczniów ufundował Partner konkursu Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Gmina Starachowice a dla nauczycieli – Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach.

Galeria:

Foto:

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

Finał konkursu „Nie lękajcie się”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content