24.06.2013 r. – Konferencja pt.„Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury materialnej”

W dniu 24 czerwca 2013 r.  w Hali Lejniczej naszego Muzeum, odbyła się konferencja pt. „Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury materialnej”

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem  Starosty Starachowickiego p. Andrzeja Matyni. W spotkaniu wzięli udział: I Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Rafał Kochańczyk, Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach insp. Jarosław Adamski, Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Bezpieczeństwa p. Maciej Pańpuch a także  komendanci powiatowego garnizonu świętokrzyskiego, policjanci z KGP, funkcjonariusze Straży Pożarnej, przedstawiciele Kościoła oraz samorządu gminnego i powiatowego, podmiotów z terenu powiatu starachowickiego działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Podczas konferencji poruszono następujące kwestie:

1. Policja w ochronie dziedzictwa narodowego – mł. insp. Katarzyna Zielińska, radca Wydziału Koordynacji Służby Kryminalnej KGP,
2. Ochrona zabytków i dóbr kultury stanowiących własność i administrowanych przez władze kościelne – ks. dr Paweł Tkaczyk,
3. Zabytki – zakres i sposoby ich ochrony – przedstawiciel Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
4. Pozyskiwanie środków na zadania związane z ochroną dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem rezerwy celowej rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Przykłady dobrych praktyk – Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Bezpieczeństwa p. Maciej Pańpuch.

Na zakończenie spotkania Główny Specjalista Wydziału Organizacji Starostwa Starachowickiego p. Elżbieta Pryciak przedstawiła prezentację mulitmedialną dotyczącą projektu „Huta pod ochroną”.

Konferencję podsumował podinsp. Rafał Kochańczyk, który podziękował za działania podejmowane przez powiat starachowicki na rzecz ochrony dóbr kultury.

Po zakończeniu konferencji odbyło się zwiedzanie Muzeum oraz prezentacja efektów realizacji programu “Huta pod ochroną” dofinansowanego ze środków rządowego programu “Razem Bezpiecznej”.

 

24.06.2013 r. – Konferencja pt.„Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury materialnej”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content