XI Rajd Przebiśniegów

By powitać pierwszy dzień wiosny 17 Drużyna Harcerska im. Zjawy J. Stefanowskiej przy współpracy z Kręgiem Instruktorskim „Jodła” ze Środowiskowego Szczepu im. Armii Krajowej, a także Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zorganizowali XI Rajd Przebiśniegów (21 marca br.). W imprezie turystycznej wzięło udział 95 osób z 15 starachowickich szkół. – Cechą tego rajdu jest staropolski zwyczaj topienia marzanny. W tym samym czasie żegnamy zimę, a zarazem witamy wiosnę. Jednocześnie młodzież zapoznawana jest z pierwszymi kwiatami nadchodzącej pory roku. Na swoich plakietkach mamy już jedenaście takich roślin. Tegorocznym kwiatem wiosny jest mała stokrotka – powiedział harcmistrz Sylwester Staniszewski, komendant rajdu.

Organizatorzy przygotowali dwie trasy wędrowne. Pierwsza wiodła od Hufca przy ul. Harcerskiej wzdłuż ulic: Konstytucji 3 maja, Krywki, Krzosa, Armii Krajowej, Na Szlakowisku, Marszałka Piłsudskiego, Wielkopiecowej aż do Muzeum Przyrody i Techniki. Ponadto każdy mógł zaprojektować drugą, dowolną trasę. Po pokonaniu wyznaczonych szlaków wszyscy uczestnicy rajdu wzięli udział w zlocie. Na terenie Archeoparku zorganizowane zostało ognisko. Przygotowano również konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę”. – Zwycięzcą rywalizacji okazała się 17 Drużyna Harcerska. Jury stworzone z uczestników imprezy turystycznej uznało, że pozostałe marzanny zajęły drugie miejsce – podsumował Sylwester Staniszewski. Wszyscy uczestnicy tegorocznego, XI Rajdu Przebiśniegów otrzymali pamiątkowy znaczek.

XI Rajd Przebiśniegów
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content