Żelazne Korzenie 2007

W dniach 23 – 26 maja odbyła się kolejna edycja Pikniku Archeologicznego „Żelazne Korzenie”. Impreza ta organizowana wspólnie ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach na trwałe wrosła w przestrzeń muzealnego Archeoparku.

Przez kilka dni ta starożytna osada hutnicza pulsuje intensywnym życiem. Poszczególne chaty zaludniają się przedstawicielami różnych zawodów, bractw rzemieślniczych oraz wojowników i szamanów. Rzecz jasna nie mogło zabraknąć starożytnych hutników pracujących przy wytopie żelaza w piecach dymarskich. Jak co roku przybyli goście mogli podpatrywać a nawet brać czynny udział w pracach poszczególnych warsztatów rękodzielniczych. Mieli też możność zapoznać się z walorami barbarzyńskiej kuchni, a najodważniejsi mogli posmakować „tajemniczych” naparów przygotowanych przez zielarkę.

Piknik Archeologiczny ma za cel przybliżenie wszystkich wymiarów twórczej aktywności ludzi zamieszkujących dorzecze Kamiennej w okresie wpływów rzymskich. Ich życie codzienne, obyczaje i obrzędy, kult religijny i sposoby walki są prezentowane w przystępnej formie. W tym roku rekonstrukcji historycznej poddano obrady wiecu plemiennego, pogrzebu wojownika oraz zaślubiny.

Jakkolwiek brak jest źródeł poświadczających obecność Legionów na terenie naszego kraju to nie oznacza to, że ówcześni mieszkańcy tych ziem nie stykali się z Rzymianami i ich kulturą. Działo się tak wskutek wymiany handlowej z rzymskimi prowincjami jak też na polach bitew, w których uczestniczyli „nasi Lugiowie”.

Dla unaocznienia tych kontaktów ze światem kultury śródziemnomorskiej do Archeoparku przybyła kohorta rzymskich żołnierzy. Po zaprezentowaniu walorów uzbrojenia, przybliżenia elementów taktyki pola walki oraz obyczajów życia obozowego legionisty publiczność mogła obserwować zbrojne starcie obu kultur, obu światów.

W tegorocznej edycji Żelaznych Korzeni wzięło udział niemal tysiąc osób z wielu miejsc w Polsce. Bezsprzecznie impreza ta wyrasta na najważniejsze wydarzenie w Muzeum w ciągu całego roku.
Do zobaczenia na Pikniku Archeologicznym 2008!
tekst: Paweł Kołodziejski
foto: Grzegorz Maciąg

Żelazne Korzenie 2007
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content