Zamówienie- dostawa energii elektrycznej

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  – A.26.13.2016

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
  2. Jest to kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej dla danego PPE.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
  4. Kod CPV 09310000-5 – Elektryczność.
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
  7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt7.
  8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
  9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  10. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej

 

Załączniki:

ogloszenie-a-26-13-2016-dostawa-energii-elektrycznej-2017

pelnomocnictwo

siwz_a-26-13-2016-dostawa-energii-elektrycznej-2017

zalaczniki-3-5-do-siwz-a-26-13-2016

wyjasnienia-siwz-odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-a-26-13-2016

informacja-z-otwarcia-ofert-a-26-13-2016

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-a-26-13-2016

Zamówienie- dostawa energii elektrycznej
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content