Zakończenie projektu “Moje Starachowice”

Dnia 14 czerwca 2012 r. w Hali Lejniczej naszego Muzeum odbyło się uroczyste zakończenie projektu p.n. “Moje Starachowice – innowacyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjów w Starachowicach”, który został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był przez Gminę Starachowice i wzięło w nim udział 146 uczniów ze starachowickich gimnazjów.

W ramach projektu zostało opracowanych sześć ścieżek dydaktycznych:

1. Starachowice – śladami przyrody i techniki.
2. Starachowice miastem o korzeniach benedyktyńskich i cysterskich.
3. Starachowice miastem przemysłowym o 500 letnich tradycjach jako ważny ośrodek COP.
4. Starachowice miastem wielu narodów i kultur.
5. Starachowice w walce o niepodległość na przestrzeni wieków.
6. Moje miasto wczoraj – śladami starachowickich zabytków.

Na zakończenie każdej z realizowanych ścieżek uczniowie zwiedzali wybraną ekspozycję w naszym Muzeum.

Na potrzeby przedsięwzięcia został opracowany podręcznik, który zawierał opisy wszystkich ścieżek dydaktycznych wraz z zadaniammi przygotowanymi dla uczniów.

W ciągu 9 miesięcy, w trakcie wycieczek turystyczno-krajoznawczych i zajęć edukacyjnych młodzi ludzie mogli rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie nauk przyrodniczych i historycznych. Celem przygotowanych zajęć było podniesienie świadomości młodych starachowiczan na temat historii i walorów naszego miasta, ugruntowanie w nich patriotyzmu lokalnego i integracja grup szkolnych.

Zakończenie projektu “Moje Starachowice”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content