XV warsztaty archeologiczne Żelazne Korzenie

Zapraszamy do udziału w warsztatach archeologicznych na terenie „ARCHEOPARKU” w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach w dniach 16 i 17 maja 2019 roku.

Kto mógł służyć w rzymskich legionach? Jak wyglądały: życie i praca starożytnych hutników żelaza w Górach Świętokrzyskich? Kim byli ludzie zamieszkujący ziemie polskie 2000 lat temu? Jakimi rzemiosłami trudnili się dawni mieszkańcy naszego kraju? Jaki los mógł spotkać niewolnika w starożytnym Rzymie? Czy plemiona barbarzyńskie zamieszkujące ziemie polskie przyczyniły się do upadku Rzymskiego Imperium? Na te pytania i szereg innych spróbujemy odpowiedzieć w czasie „Żelaznych Korzeni” w roku 2019 i już dzisiaj zapraszamy serdecznie do udziału w naszej propozycji „wycieczki w przeszłość” w formie warsztatów archeologicznych.

„Żelazne Korzenie” mają za zadanie przybliżyć możliwie kompletną wiedzę o umiejętnościach technicznych i życiu codziennym ludności zamieszkującej dolinę rzeki Kamiennej w okresie wpływów rzymskich. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne przeznaczone głównie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników). W czasie dotychczasowych edycji imprezy gościliśmy również grupy młodszych dzieci w wieku przedszkolnym, klasy zerowe, ale także studentów i dorosłych entuzjastów antyku.

Zajęcia odbywają się w postaci trzygodzinnych sesji, po dwie dziennie.

Cykl przedpołudniowy odbywał się będzie w godzinach: 9.00.−12.00.,

natomiast popołudniowy w godzinach: 12.00.−15.00.

Wstęp opłacony zostaje poprzez nabycie biletu do Muzeum Przyrody i Techniki. Rezerwacja biletów, którą prowadzi Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, odbywa się telefonicznie. tel. 41 275 40 83 lub 783-730-094.

ZAPRASZAMY 🙂

Zarząd Powiatu Starachowickiego,

Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego

Dyrekcja Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

XV warsztaty archeologiczne Żelazne Korzenie
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content