XI Festyn Ekologiczny „Zaginiony świat naszej Ziemi”

W piątek 18 października br. w Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach już po raz 11 został zorganizowany Festyn Ekologiczny „Zaginiony świat naszej Ziemi”.

Do udziału w Festynie zostały zaproszone wszystkie Przedszkola oraz uczniowie klas I – III Szkół Podstawowych  z terenu Starachowic i Powiatu Starachowickiego. Impreza, objęta patronatem Starosty Starachowickiego pana Piotra Babickiego oraz Prezydenta Miasta Starachowice pana Marka Materka , odbyła się pod hasłem „Popielica – nocny duszek naszych lasów”.

Tegoroczną edycję Festynu Ekologicznego Muzeum przygotowało wspólnie z Wydziałem Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Referatem Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Nadleśnictwem Marcule, Nadleśnictwem Starachowice oraz Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

W trakcie odbywającego się Festynu nasi najmłodsi uczestnicy  dowiedzieli się   jaką rolę odgrywają popielice w  przyrodzie i życiu człowieka.

Najważniejszą częścią imprezy były prezentacje prac plastycznych oraz występy sceniczne zgromadzonych uczestników, m. in. piosenki i wierszyki nawiązujące do hasła Festynu. Każda grupa uczestnicząca w Festynie dostarczyła do Muzeum budkę lęgową dla popielic, stając się tym samym aktywnymi działaczami ochrony przyrody w regionie.

Zaangażowanie najmłodszych Starachowiczan w czynną ochronę popielic  zostało docenione i nagrodzone licznymi upominkami, ufundowanymi przez Powiat Starachowicki, Urząd Miejski w Starachowicach, Nadleśnictwo Marcule, Nadleśnictwo Starachowice oraz Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe.

Po zakończeniu części oficjalnej Festynu Ekologicznego przyszedł czas na wspólne gry i konkursy, kolorowanki oraz słodki poczęstunek.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, opiekunom grup, rodzicom, oraz współorganizatorom XI Festynu Ekologicznego „Zaginiony świat naszej Ziemi”.

Do zobaczenia za rok !!!!!

Galeria:

Foto: pracownicy Muzeum

XI Festyn Ekologiczny „Zaginiony świat naszej Ziemi”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content