Wieczór autorski

We wtorek 22 marca w muzealnym kinie „ Kotłownia” odbyło się spotkanie autorskie Hansa Höffmanna, niemieckiego przedsiębiorcy i filantropa, honorowego obywatela miasta Starachowice. Bezpośrednim powodem spotkania była prezentacja autobiograficznej książki naszego gościa pt. „Mimo wszystko”, która ukazała się nakładem krakowskiego wydawnictwa „Wysoki Zamek”. Książka nie jest jedynie prostym przedstawieniem życiowych perypetii Autora ale, jak podkreślił w trakcie spotkania jej tłumacz dr Paweł Zarychta posiada ona wyraźne, choć dyskretnie zarysowane przesłanie.

W przesłaniu tym, Höffmann nawołuje do pozostawania wiernym samemu sobie, do ciągłego poszukiwaniaistotnego, życiowego celu i realizowania go pomimo wszelkich, niesprzyjających okoliczności. Autor unika określania swojej autobiografii jako książki dydaktycznej, tym niemniej ten dydaktyczny jej wymiar staje się jasnym w świetle historii życia głównego bohatera i narratora. Przy czym nie jest to dydaktyzm nachalny, napastliwy, wymyślony, wypływa bowiem wprost z opowiedzianej historii.
W trakcie wieczoru Hans Höfmann dzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z osobistym poznaniem papieża Polaka. Podkreślał wielką rolę, jaką Jan Paweł II odegrał w jego życiu osobistym i jak wielkie znaczenie odgrywa we wszystkich jego wyborach i działaniach. Po zakończonym spotkaniu wszyscy goście zostali obdarowani książką „Mimo wszystko” i mogli uzyskać dedykację Autora. Artystyczny wymiar spotkania dopełnił występ chóru Portamento pod dyrekcją Magdaleny Mrózek. Gospodarzami wieczoru była dyrektor muzeum Magdalena Gorzkowska, oraz Henryk Frynas, dyrektor II LO w Starachowicach. Spotkanie prowadzili Beata Szczepańska oraz dr Paweł Zarychta.

tekst: Paweł Kołodziejski
foto: Magdalena Gorzkowska (2,3), Paweł Zarychta (1)

Wieczór autorski
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content