Warsztaty Archeologiczne

Edukacyjne Warsztaty Archeologiczne „Żelazne Korzenie” to doroczna impreza organizowana wspólnie przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach. Jej głównym założeniem jest przybliżenie bogactwa kultury materialnej i duchowej ludzi zamieszkujących ziemie polskie w okresie wpływów rzymskich. W zaaranżowanej na terenie Muzeum Przyrody i Techniki osadzie sprzed dwóch tysięcy lat (tzw. Archeoparku) swoją przystań znajdują liczne warsztaty rękodzielnicze. Prezentowane są tu: kowalstwo, garncarstwo, tkactwo, farbiarstwo, obróbka kości i rogu, złotnictwo, plecionkarstwo, zielarstwo i wiele innych. Nie mniej istotna jest próba przedstawienia sposobu wytopu żelaza w piecach szybowych typu kotlinkowego. Widzowie naocznie przekonują się jak wyglądało budowanie pieca, jego załadunek, sam wytop a wreszcie rozbicie dymarki. Każda z czynności jest w fachowy ale przystępny sposób komentowana stając się nie tylko uzupełnieniem prezentacji ale żywą lekcją historii. W trakcie trzygodzinnych sesji uczestnicy nie tylko mogą z bliska obserwować pracę starożytnych rzemieślników i hutników ale również wziąć czynny udział w konkursie lepienia naczyń glinianych, pobrać lekcję fechtunku, strzelania z łuku czy celtyckiego tańca. Jak istotnym dopełnieniem narracji jest jej wizualizacja przekonać się można w trakcje pokazów walk legionistów rzymskich z barbarzyńcami. Rekonstrukcji starć zbrojnych obu ówczesnych światów towarzyszy prezentacja uzbrojenia i taktyki charakterystycznych dla przeciwnych obozów. Program Warsztatów Archeologicznych uzupełniają rekonstrukcje elementów obrzędowości ówczesnych mieszkańców naszego regionu. Uczestnictwo w nich to niezwykły sposób na spotkanie z żywą archeologią.

Tegoroczne Warsztaty Archeologiczne „Żelazne Korzenie”, odbywały się w dniach 28 – 30 maja .

Warsztaty Archeologiczne
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content