V festyn historyczny „Od Prasłowian do Polaków”

Zakończyliśmy tegoroczny V festyn historyczny „Od Prasłowian do Polaków”. Na imprezę, która odbywała się 10 września 2012 r. przybyło 779 uczestników z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Impreza organizowana była w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 odbywających się pod hasłem „Tajemnice codzienności”, objęta patronatem Starosty Starachowickiego Andrzeja Matyni.

Temat ten ma ocalić od zapomnienia piękno i urok codziennych zdarzeń – zwykłego domowego życia, spotkań, języka, muzyki, obyczajów, obrzędów, pracy, świąt, zabaw i zabawek, kulturę stołu, wytwarzania i rękodzieła. Naszym celem było odkrywanie niezauważalnych, jednak stale wokół obecnych, ale też i tych już odchodzących w zapomnienie, przemijających tradycji i przedmiotów z nimi związanych, tych niezwykłych i tych codziennego użytku. Rzeczy mogą wiele opowiedzieć o swoich właścicielach, przechowują historię zdarzeń i osób, którym towarzyszą. Każdy przedmiot jest interesujący dzięki swojej historii, opowieściom, zdarzeniom z nim związanym.

     „Tajemnice codzienności” miały przywołać spojrzenie na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia tu i teraz, pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną, która jest podstawą dla każdego człowieka do określenia własnej tożsamości.

Temat tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa został zainspirowany tytułem wysokiej klasy wydarzenia kulturalnego, którym pozostaje otwarta w 2010 roku wystawa w toruńskim Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Pruefferowej. Hasło nawiązuje także do ratyfikowanej niedawno przez Polskę „Konwencji UNESCO z 2003 r., o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

     Festyn miał charakter edukacyjny, w trakcie którego zaprezentowane zostały stanowiska warsztatowe dające uczestnikom możliwość „dotknięcia” historii. W tym roku tematem przewodnim imprezy będzie życie codzienne na wsi. Wszyscy uczestnicy imprezy mięli okazję spróbować swoich sił w dawnych wiejskich rzemiosłach a także codziennych pracach wykonywanych w gospodarstwie.

W ramach Festynu historycznego pt. ”Od Prasłowian do Polaków” odbyły się:

  • Zajęcia z lepienia z gliny: czyli jak lepiono naczynia przed pojawieniem się koła garncarskiego
  • Wielkie pranie czyli pokaz całego procesu prania wraz z ”ługowaniem” przy użyciu kijanek, tary, wyżymaczki i wałkownicy
  • Czym chata bogata – wiejskie jadło, wypiekanie podpłomyków,
  • Każdy orze jak może –  czyli pokaz pracy na polu, co to jest radło i do czego służy chomąto?
  • Wóz pełen siana –  zawody w ładowaniu siana drewnianymi widłami
  • Obróbka ziarna –  młócenie zboża cepami, stawianie snopków,
  • Ziarnko do ziarnka –  zabawa z rozpoznawaniem różnych gatunków zboża
  • A z tej mąki będzie chleb –  mielenie ziarna w żarnach, tłuczenie w stępach
  • Po nitce do kłębka –  Jak wygląda prosty warsztat tkacki, tkanie barwnych krajek
  • Zabawy ze sztuką ludową –  ludowe wycinanki, słomiane zabawki, Dla starszych ludowa biżuteria
V festyn historyczny „Od Prasłowian do Polaków”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content