Stary pod dachem

Trwają przygotowania do stworzenia ekspozycji prezentującej najcenniejsze eksponaty z kolekcji zabytkowych samochodów ciężarowych Star. Z powodu prac rewitalizacyjnych trwających od 2008 roku pojazdy te znajdowały się w czasowym przechowaniu u kilku zaprzyjaźnionych instytucji (niektóre mogły być oglądane w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie). Ponieważ dotychczasowa hala ekspozycyjna została przeznaczona na potrzeby nowoczesnej wystawy paleontologicznej, starachowickie ciężarówki zostały pozbawione własnej przestrzeni a zwiedzający możliwości ich oglądania. Muzeum od kilku lat czyni starania zmierzające do pozyskania środków niezbędnych do budowy nowoczesnego pawilonu wystawienniczego, w którym powstała by wystawa traktująca o wyjątkowych egzemplarzach Starów. Uzupełniały by ją posiadane przez nas archiwalia, materiały filmowe i prezentacje multimedialne.

Niestety dotychczasowe wysiłki Muzeum nie doprowadziły do wymiernego rezultatu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, a w szczególności mieszkańcom Starachowic zdecydowaliśmy się stworzyć ekspozycję najważniejszych ciężarówek. Dzięki wsparciu udzielonemu nam przez Urząd Marszałkowski w Kielcach pod koniec ubiegłego roku Muzeum zakupiło namiot wystawowy. W chwili obecnej wracają do Muzeum kolejne samochody, które poddawane są niezbędnej konserwacji i przeglądom technicznym. Kolejnym krokiem będzie stworzenie wystawy, która co należy podkreślić będzie miała charakter jedynie tymczasowy. Celem nadrzędnym i aktualnie jednym z priorytetów placówki jest budowa hali na miarę potrzeb i znaczenia pamiątek po byłej FSC. Mamy gorącą nadzieję, że cel ten niebawem zostanie osiągnięty.


tekst: Paweł Kołodziejski
foto: Magdalena Gorzkowska

Stary pod dachem
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content