Starachowice w malarstwie Stanisława Ferki

W poniedziałek 10 stycznia 2005 odbył się wernisaż wystawy pt. ,,Starachowice w malarstwie Stanisława Ferki”. To właśnie ta ekspozycja otworzyła cykl wystaw promujących artystów naszego regionu, które w tym roku prezentowane będą w Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.

Stanisław Ferka to twórca, animator nieprofesjonalnego ruchu plastycznego w regionie. Nestor starachowickiego amatorskiego środowiska plastycznego, życiem i pasją związany z miastem. Urodzony w 1920 roku w Wąchocku. W okresie okupacji zesłany na roboty do Niemiec. Po wyzwoleniu osiedlił się w Bielawie gdzie pracował jako majster tkacki. Do Starachowic powrócił w 1962 roku. Pracował w Fabryce Samochodów Ciężarowych jako dekorator. Zainteresowania artystyczne wyniósł Stanisław Ferka z domu rodzinnego. Na pytanie – Skąd takie zamiłowania ? Odpowiada: ,,To chyba dziedziczne – mój ojciec był dobrym rysownikiem, wuj malował. Także synowie przejawiają pewne umiejętności plastyczne. Losowe komplikacje nie pozwoliły mi kształcić się w kierunku plastycznym. Pozostałem amatorem”. Do dziś maluje ,,popychany jakąś siłą wewnętrzną” dokumentując krajobraz miasta i regionu, sylwetki budowli i ludzi.

Tę pasję konsekwentnie starał się zaszczepić swoim młodszym kolegom i środowisku. Od pierwszych lat pracy zawodowej był aktywnym działaczem związkowego ruchu kulturalnego, współorganizatorem Koła Plastyków Amatorów przy ZDK/FSC. Uczestniczył w wystawach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Związek Zawodowy Metalowców, CRZZ. Jego prace prezentowane były min. w Warszawie, Radomiu, Kielcach, Ustroniu Śląskim, Skarżysku – Kamiennej, Elblągu, Poznaniu, w placówkach kultury w regionie i mieście. Część z nich znajduje się poza granicami kraju w Belgii, Francji, Kanadzie, USA. Przez prawie 50 lat tworzył malarski portret Starachowic. Zachowane do dziś obrazy z lat pięćdziesiątych i późniejsze z fotograficzną niemal dokładnością rejestrują przemiany zachodzące w krajobrazie i życiu Starachowic. Gospodarując barwą lokalną i ekspresyjnym konturem Stanisław Ferka wydobył z nich świat wewnętrznych doznań.

Czasami ,,wierność” dokumentalisty ustępowała nieco pola refleksji, swoistemu komentarzowi autorskiemu o naszym mieście. Wierny pejzaż Starachowic doznawany i przeniesiony na płótna, to główny nurt twórczości Stanisława Ferki. Zarejestrował także krajobrazy miejscowości, w których przebywał okazjonalnie. Podejmował także nieliczne próby portretu i martwej natury. Obok malarstwa rzeźbił i pasjonował się korzenioplastyką. Stanisław Ferka był i jest orędownikiem nobilitacji twórczości amatorskiej, która w obecnych czasach może być zwornikiem między społeczeństwem, a światem sztuki. Autor wyraża przekonanie, że stanie się ona wyzwaniem do większej tolerancji i pomocy twórcom nieprofesjonalnym.

Ekspozycja prezentowana była od 11 stycznia do 12 lutego 2005. Zwiedzający wystawę mogli także zakupić pokazywane prace malarskie.

Autor: RAFAŁ ROMAN

Starachowice w malarstwie Stanisława Ferki
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content