Rada Muzeum

W dniu 25 listopada 2019 r. w Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Muzeum.W skład Rady Muzeum wchodzi 12 osób. Są to przedstawiciele Powiatu Starachowickiego, Gminy Starachowice,  a także stowarzyszeń naukowych i twórczych oraz innych instytucji wspierających Muzeum. Członków co cztery lata powołuje Zarząd Powiatu w Starachowicach. Tym razem znaleźli się w niej: Piotr Babicki, Dariusz Dąbrowski, Cezary Berak i Miłosz Bidziński (przedstawiciele Powiatu), Bronisław Paluch (przedstawiciel Gminy Starachowice), a także Mirosław Karbowniczek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Daniel Czernek, reprezentujący Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Kielcach, Adrian Wrona ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach, Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Marek Golonka, reprezentujący Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krzysztof Myśliński ze Stowarzyszenia Muzealników Polskich w Kielcach i Radosław Wojewódzki, zgłoszony przez dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Obrady otworzył i prowadził do czasu wyboru nowego przewodniczącego starosta Piotr Babicki. Wspólnie z wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim podziękował on również za pracę dotychczasowemu przewodniczącemu – dr inż. Ireneuszowi Sulidze, którzy przez 18 lat kierował Radą, a przy tym miał również udział w powstaniu i rozwoju naszego muzeum. W dowód uznania przekazali mu kwiaty i okolicznościowy grawerton.

W trakcie obrad omówiono działalność Muzeum za trzy kwartały 2019 roku oraz przedstawiono plan działalności Muzeum na rok 2020.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom za przybycie.

Galeria:

 

 

Informacje, zdjęcia: Powiat Starachowicki

Rada Muzeum
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content