Posiedzenie Rady Muzeum

9 listopada  odbyło się posiedzenie Rady Muzeum. Radni jednogłośnie przyjęli i zaakceptowali sprawozdanie z działalności Dyrektora i  Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach  za okres od  1 stycznia – 30 września  2016 roku oraz założenia  do planu działalności na rok 2017. 

Z aprobatą i uznaniem odnieśli się do ilości organizowanych wydarzeń muzealnych, wystaw, konferencji naukowych,  jak i jakości oraz ilości zajęć  edukacyjnych. Muzeum zanotowało znaczny wzrost ilości przeprowadzonych lekcji muzealnych oraz ilości ich uczestników. Doceniono rozpoznawalność marki Muzeum i realizację programów partnerskich, które  miały również swój wymierny wpływ                            na realizację planu finansowego.

W pierwszej części spotkania Rady,  dr Ireneusz Suliga w niezwykle ciekawym wykładzie  pt. „Staszicowski program kształcenia kadr i modernizacji krajowego górnictwa i hutnictwa w 200. rocznicę powołania Szkoły Akademiczno – Górniczej w Kielcach”, przedstawił postać Stanisława  Staszica oraz profesorów  i studentów tejże uczelni.

Na zakończenie obrad, dokładnie  117 lat od  poświęcenia Wielkiego Pieca  powstała pamiątkowa fotografia.

Muzealnicy pragną podziękować Radzie Muzeum za wspólnie realizowaną pracę na rzecz prawidłowego funkcjonowania naszej instytucji oraz dbałość o należyte wypełnianie misji i celów statutowych Muzeum. Mamy nadzieję, iż nasza współpraca będzie kontynuowana, przynosząc wiele radości dla obu stron.

Galeria:

 

 

 

Zdjęcia: Powiat Starachowicki

Posiedzenie Rady Muzeum
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content