Otwarcie zmodernizowanej wystawy Paleontologicznej

Rozwój nauki i nowe wyniki badań na porządku dziennym stawiają konieczność weryfikacji dotychczasowych ustaleń. Ma to swoje odzwierciedlenie w wystawach muzealnych, które są modernizowane nie tylko pod kątem nowego sposobu prezentacji ale również zawartości merytorycznej. Stała  wystawa paleontologiczna  w naszym Muzeum oceniana jest bardzo wysoko. Przedstawia najnowsze ustalenia naukowców w przystępnej formie. Od chwili jej otwarcia w 2010 roku pewne ustalenia zostały przez naukę zweryfikowane, co musiało znaleźć odzwierciedlenie na ekspozycji.   Modernizacja wystawy była możliwa dzięki realizacji projektu badawczego „Koncepcja ochrony i ekspozycji stanowisk ze śladami dinozaurów na terenie planowanego geoparku Doliny Kamiennej”. Projekt został zamówiony przez Głównego Geologa Kraju, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  a realizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Efektem prac jest wzbogacenie ekspozycji o informacje oraz odlew jednego z tropów, dotyczące sensacyjnego odkrycia paleontologicznego w miejscowości Borkowice. Korekty w zapisach kilku tablic merytorycznych oraz uzupełnienie narracji o zagadnienie wpływu zmian klimatu na życie na ziemi przed milionami lat. Otwarcie zmodernizowanej wystawy odbyło się 22 grudnia z udziałem doktora Piotra Dziadzio Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Geologa Kraju oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, profesora Piotra Szreka, zastępcy dyrektora ds. badań i rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, profesora Grzegorza Pieńkowskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego  Instytutu  Badawczego. Obecni byli również  panowie Andrzej Pruś – Doradca Wojewody Świętokrzyskiego, Dariusz Dąbrowski – Wicestarosta Powiatu Starachowickiego oraz Robert Fidos – wójt Gminy Borkowice.

Zdjęcia : Gazeta Starachowicka, Tygodnik Starachowicki, Starostwo Powiatowe.

Otwarcie zmodernizowanej wystawy Paleontologicznej
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content