OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA W MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH Sygn. A.26.15.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA W MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH Sygn. A.26.15.2017 o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 tj.)

 Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

  1. Kod CPV: 79710000-4
  2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w zakresie ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiekcie zamawiającego w Starachowicach, przy ul. Wielkopiecowej 1,  w systemie całodobowym, dwuzmianowym (zmiany 12-godzinne), polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych zamawiającego oraz ochronie doraźnej przez grupy interwencyjne.
  3. Obiekt podlega obowiązkowej ochronie i znajduje się w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie wojewody świętokrzyskiego Nr 1/ZKr.III/2002 Dział V, poz. 39.

 

Załączniki:

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU A.26.15.2017

Załączniki nr 3 -6 A.26.15.2017

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU A.26.15.2017

Informacja z otwarcia ofert A.26.15.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej A.26.15.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia A.26.15.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA W MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH Sygn. A.26.15.2017
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content