OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.14.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ  Sygn. A.26.14.2016 o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Nazwa zamówienia:

„Usługa ochrony osób i mienia  w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

 

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU A.26.14.2016

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU A.26.14.2016

Protokół z otwarcia ofert Ochrona mienia A.26.14.2016 .

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty A.26.14.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Korekta A

Informacja o udzieleniu zamówienia A.26.14.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Sygn. A.26.14.2016
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content