Odciski przeszłości

Równolegle do wystaw prezentowanych w Hali Lejniczej od 19 stycznia można oglądać dwie wystawy na sali paleontologii: „Odciski przeszłości” i „Impresje puszczańskie i archeologia”.

Obie są wynikiem programów edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży.

Pierwszy z projektów był realizowany w latach 2000 – 2002 przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Celem projektu było przybliżenie dzieciom najdawniejszych dziejów , jak również uwrażliwieniu na potrzeby ochrony zabytków. Zajęcia odbywały się w dwóch etapach. Na pierwszy składały się prelekcje i pokazy prezentowane przez archeologów z PMA oraz geologów z Muzeum Ziemi PAN oraz Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Drugi wypełniły warsztaty plastyczne, które miały rozwijać wyobraźnię młodych uczestników jak również ostrzyć wrażliwość na zagadnienia poruszane podczas prelekcji..

W 2002 roku tematem wiodącym stały się znajdowane przez naukowców kamienne odciski z utrwalonymi na nich śladami przyrody ożywionej i nieożywionej. „Kamienne fotografie” muszli z dna morza, tropy dinozaurów, najstarsze ślady ludzkich stóp i dłoni, jak też fragmenty kościanych i kamiennych przedmiotów znajdowanych w jaskiniach i grobowcach.

Wszystko to pozwalało w przystępny sposób zapoznać młodych uczestników programu z najstarszymi kartami życia na naszej planecie.

Wystawa „Odciski przeszłości” jest efektem całości prowadzonego przez dwa lata projektu.

„Impresje puszczańskie i archeologia” to z kolei rezultat organizowanych przez PMA plenerów malarskich. Odbywały się one w ramach programu „Ekomuzeum” w latach 1994 – 1998. Jego celem było zapoznanie młodzieży z zabytkami archeologicznymi oraz bogactwem przyrodniczym Puszczy Knyszyńskiej. Wiedza ta stała się inspiracją do powstania prac malarskich i rysunków, które następnie złożyły się na wystawę „Impresje puszczańskie i archeologia”. Uzupełnieniem ekspozycji są zabytki archeologiczne oraz informacje o badaniach archeologów z PMA w Puszczy knyszyńskiej.

Obie wystawy można oglądać w sali paleontologii naszego Muzeum do końca marca

tekst i foto: Paweł Kołodziejski

Odciski przeszłości
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content