Ochrona Imprezy Masowej: XVI Jarmarku u Starzecha A.026.4.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY O KTÓREJ MOWA

W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PULICZNYCH

  1. ZAMAWIAJĄCY:

MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM

IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH

Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice

 

zaprasza do złożenia oferty na

 

OCHRONĘ IMPREZY MASOWEJ: XVI JARMARKU U STARZECHA

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ochrony imprezy  masowej: „XVI Jarmarku u Starzecha”, która odbędzie się w dniach 30 – 31.2015 r. na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice oraz przygotowaniu kompletniej dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia imprezy masowej spełniającej wymagania z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA – ZAŁĄCZNIK

Szczegóły zamówienia w załącznikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – A.026.4.2015 Ochrona imprezy masowej

załącznik nr 4 oświadczenie

załącznik nr 5 oświadczenie

załącznik nr 6 formularz ofertowy

załącznik- ZMIANA OGŁOSZENIA A.026.4.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty A.026

Ochrona Imprezy Masowej: XVI Jarmarku u Starzecha A.026.4.2015
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content