OBIEKT MIESIĄCA WRZESIEŃ 2022

W ramach cyklu „Obiekt miesiąca” we wrześniu 2022 prezentujemy SKAMIENIAŁOŚCI ROŚLINNE – ODCISK FLORY

Olbrzymia większość organizmów roślinnych i zwierzęcych nie pozostawia po sobie żadnego śladu. Jedynie stosunkowo niewielkiej liczbie udało się zapisać trwale w „kronice” dziejów Ziemi. Świadectwem istnienia tych organizmów są ich pozostałości przechowywane w osadach skalnych pod postacią tzw. skamielin (skamieniałości). Skamieniałe fragmenty rośliny mogą przyjmować postać odcisków, odlewów, szczątków zwęglonych, skamieniałości właściwych (zmineralizowanych) oraz szkieletów i puszek mineralnych. Nauka zajmująca się badaniem i analizowaniem skamieniałości roślinnych oraz śladów działalności roślin to paleobotanika.

„ODCISKI ROŚLINNE” – są najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami skamieniałości roślin. Powstają w wyniku złożenia fragmentów obumarłych roślin, na przykład liści i łodyg, w środowisku mineralnym. Fragmenty takie w wyniku procesu sedymentacji są ułożone zwykle poziomo                              i równolegle, rzadziej skośnie lub prostopadle do uwarstwienia osadów powstałych w pobliżu miejsca bytowania roślin. Odcisk nie daje możliwości zbadania struktury wewnętrznej organu, od którego pochodzi, lecz pozwala jedynie na poznanie jego kształtu i rzeźby powierzchni. Tę ostatnią obrazuje odcisk tym precyzyjniej, im delikatniejszy jest materiał skalny otaczający materiał roślinny. Odciski przedstawiają najczęściej negatyw fragmentu rośliny, tzn. wgłębienia na powierzchni odcisku odpowiadają wypukłościom oryginału, a wypukłości – jego wgłębieniom.

OBIEKT MIESIĄCA WRZESIEŃ 2022
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content