Obiekt miesiąca – Marzec 2024

Obiekt miesiąca – Marzec 2024 -Ramienionogi (Brachiopoda).

Ramienionogi (Brachiopoda) to grupa drobnych morskich bezkręgowców, liczących niewiele ponad 250 gatunków żyjących we współczesnych morzach. W przeszłości geologicznej organizmy te były znacznie powszechniejsze: opisano ponad 7 tys. ich kopalnych gatunków. Zwierzęta te znane są od w kambru do dziś, a największy szczyt rozwoju ramienionogów miał miejsce  w dewonie. Nazwa naukowa ramienionogi wywodzi się od z greckich słów βραχίων (brachion) – ramię oraz πούς (pous) – noga. Po raz pierwszy zastosował ją francuski zoolog André Marie Constant Duméril w 1805 roku.

Ramienionogi to organizmy morskie o osiadłym trybie życia. Są dennymi filtratorami, czyli odżywiającymi się małymi fragmentami (poniżej 1 mm) detrytusu i cząstek organicznych, odfiltrowywanych z wody. Ciało tych bezkręgowców podobne jest z wyglądu do małży, jednak różniące się od nich. Ich miękki organizm osłonięty jest dwuskorupkową muszlą (brzuszną  i grzbietową). Muszle małżów są względem siebie symetryczne, natomiast  u ramienionogów skorupka brzuszna jest wyraźnie większa od skorupki grzbietowej. Innymi słowy, płaszczyzna symetrii muszli przechodzi u małży między skorupkami, a u ramienionogów prostopadle do płaszczyzny położonej między skorupkami. Skorupka brzuszna posiada otwór, służący do wydostawania się mięsistej nóżki, umożliwiającej przytwierdzanie się zwierzęcia do dna. Muszlę buduje fałd ciała zwany płaszczem. Otacza on podstawowe narządy ciała ramienionoga (worek trzewiowy), czyli: mięśnie, przewód pokarmowy i narządy rozrodcze. Charakterystycznym narządem ciała ramienionogów jest para długich orzęsionych ramion zwanych lofoforem. Pełni on funkcję narządu oddechowego oraz filtracyjnego. Rzęski pokrywające ramiona służą do napędzania do otworu gębowego tych zwierząt wody wraz z rozpuszczoną substancją organiczną, tworzącą ich pokarm.

Obiekt miesiąca – Marzec 2024
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content