Obiekt miesiąca kwietnia

Kolekcja pamiątek związanych z Janem Pazdurem

Całość muzealnej kolekcji związanej z profesorem Janem Pazdurem (1909-2001) – patronem Muzeum Przyrody i Techniki, polskim historykiem i regionalistą, liczy ponad 150 różnorodnych obiektów.

W głównym inwentarzu zbiorów archiwalno-historycznych zbiór ten oznaczony numerem 1 (MPT.AH.1/I-CLII.) Wszystko to zostało przekazane przez syna profesora, pana Jacka Pazdura. W zbiorze znajdują się m.in. liczne dyplomy i medale świadczące o zasługach uczonego, fotografie, maszynopisy i odręczne notatki profesora, publikacje i teksty wygłaszanych referatów. Jest tu także bogata korespondencja Jana Pazdura wymieniana z przedstawicielami wielu znaczących instytucji.

Tekst:Weronika Murzyn

Link do filmu Jan Pazdur

https://www.youtube.com/watch?v=NWjuLnu-qOg&feature=emb_imp_woyt

Obiekt miesiąca kwietnia
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content